Monday, 29/11/2021 - 00:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Công Trứ

CÁC KHOẢN THU 2017-2018

          PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
 
   
 

 

 

 

            Số:      /BC-THCS.NCT                              Cam Hiệp Nam, ngày 24  tháng 9 năm 2017

 

 

BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC

 Năm học: 2017-2018

 

 
 

 

 

 

            Căn cứ công văn hướng dẫn số 406/PGDĐT –TCCB ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Phòng GD&ĐT Cam Lâm về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020;

          Căn cứ vào công văn số 5956 /BGDĐT –KHTC ngày 01/10/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo về Quy định các khoản thu trong các cơ sở giáo dục;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2017-2018, Trường THCS Nguyễn Công Trứ báo cáo huy động các khoản kinh phí do phụ huynh học sinh đóng góp như sau:

            - Các khoản thu quy định

          + Học phí: 35.000đ/tháng(9 tháng).

          + Măng non: 9.000đ/năm

          + Bảo hiểm y tế: mức 3 tháng là 58.5000đ/tháng x 3 tháng = 175.500đ/học sinh( học sinh tự đóng 96.525đ/hs, ngân sách nhà nước hỗ trợ 78.975đ). Mức 12 tháng là 658.500đ x 12 tháng = 702.000đ/học sinh(học sinh tự đóng 386.100đ/hs/năm, ngân sách nhà nước hỗ trợ 315.900đ/hs/năm).

 - Các khoản thu hộ

+ Bảo hiểm thân thể: 2 mức, theo tinh thần tự nguyện, mức 100.000đ và mức 150.000đ/học sinh/năm( do cha mẹ học sinh chọn).

+ Ghế ngồi học sinh khối 6: 30.000đ( hoặc phụ huynh tự mua theo cỡ và màu thống nhất).

                     + Học bạ học sinh khối 6: 6.500đ/HS(Khối 6)

                     + Tiền nước uống: 20.000đ/HS

                     + Phiếu liên lạc: 1.000đ/HS

                     + Tiền giấy kiểm tra: 20.000đ/HS (thu và quyết toán thực tế)

- Các khoản thu theo thỏa thuận

+ Tiền dạy thêm, học thêm: Học 4 tiết/tuần thu 100.000đ/môn/tháng; học 2 tiết/tuần thu 50.000đ/môn/tháng(do nhu cầu của cha mẹ học sinh).

+ Thư viện: 10.000đ/HS / năm(đầu tư đầu sách cho thư viện).

          - Thu tự nguyện

                   + Tiền hội cha mẹ học sinh: Thu tối đa không quá 40.000đ/năm.

                   + Tiền Xã hội hóa:

Lát lại sân mặt trước khu hành chính để học sinh ngồi dự sinh hoạt dưới cờ đầu tuần: 25.000.000đ.

Tăng cường hệ thống điện thắp sáng và quạt phòng học phục vụ tốt điều kiện học tập của học sinh: 15.000.000đ.

          Trên đây là kế hoạch thu của Trường THCS Nguyễn Công Trứ sau khi được các cấp có thẩm quyền đồng ý và được Hội nghị toàn thể cha mẹ học sinh đầu năm thông qua./.

                                   

 

                                                                                                      

                                                                                                                                      

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG                     

- PGD & ĐT Cam Lâm(báo cáo);                                                                                     

- UBND xã(báo cáo);

- Lưu : KT,VT.                                                                                    

 

                                                                                                         Trịnh Quốc Nha                                                            

 

 

Nguồn: nctru.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 44
Tháng 11 : 421
Năm 2021 : 7.388